• one
  • two
  • three-a

विशेष उत्पादन

हाम्रो मुख्य उत्पादनहरु ड्रिप सिंचाई टेप, ड्रिप सिंचाई पाइप, पे पाइप, पे समतल नली, व्यापक कृषि सिँचाइ प्रणाली, मल र फिल्टर सिस्टम प्रयोग गरिन्छ जो छन्।

नयाँ आगमन

हामी पतली मोटाइ भित्री समतल emitter ड्रिप सिंचाई टेप, जो मोटा मोटाइ व्यक्तिहरूलाई जस्तै काम गर्न सक्छन् प्रस्तुत गर्न गर्व हो, तर मूल्य धेरै सस्ता छ, त्यसैले लागत कम सक्नुहुन्छ।

WhatsApp Online Chat !