• one
  • two
  • three-a

Các sản phẩm

Sản phẩm chính của chúng tôi là tưới nhỏ giọt băng, ống tưới nhỏ giọt, ống pe, pe ống phẳng, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tưới tiêu nông nghiệp, phân bón và hệ thống lọc.

Điểm đến mới

Chúng tôi rất tự hào giới thiệu mỏng hơn độ dày bên trong căn hộ phát tưới nhỏ giọt băng, có thể làm cùng một công việc như những người dày dày hơn, nhưng giá rẻ hơn nhiều, như vậy có thể để cho các chi phí ít hơn.

WhatsApp Online Chat !